Voetreflextherapie Loes Offermans

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd.
Dit dossier bevat informatie over uw gezondheidstoestand, de uitgevoerde behandelingen e.d..
Deze verplichting is ook opgelegd door de WGBO. (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst)
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens.
Vanwege mijn beroepsgeheim zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als er om welke reden dan ook toch gebruik moet worden gemaakt van uw gegevens, zal ik eerst uw toestemming vragen.